Sidan kunde inte visas!

Gå till startsidan och logga in först.

Tillbaka till nyheter

Hur får jag använda bilderna i Ät bra?

1 mars 2021

Jag får en del frågor om hur bilderna i Ät bra! får användas. Bildstödet Ät bra! är framförallt ett verktyg vid kost- och hälsosamtal, men kan med fördel även användas vid gruppträffar som till exempel under hjärt-kärlskolor, vikt- eller diabetesgrupper. Du kan med fördel använda Ät bra! som en röd tråd genom hela gruppträffen eller så sammanfattar du gruppträffen med att visa bilder som har koppling till det som ni pratat om. Bilderna i Ät bra! leder som regel till väldigt bra diskussioner i grupperna.

Får Ät bra! användas på föreläsningar?

Ät bra! är ett samtalsstöd och bilderna får INTE tas från programmet, till PowerPoint med mera, men bildstödet kan trots det med fördel ändå visas på föreläsningar om uppkoppling finns. Du kan till exempel visa din eventuella PowerPoint först och sen som ett avslut visa ett par bilder i Ät bra! för att förtydliga eller påminna om något föreläsningen handlat om. Är föreläsningen längre, kan en paus och sen ett par jämförelser i Ät bra! både skapa diskussioner och skratt.

När Ät bra! används i grupper och på föreläsningar är det smidigt att använda sig av hjärtsymbolen i högra hörnet. Genom att spara bilderna med ”hjärtat”, går det snabbt att hitta sina favoritbilder.

Hur får utskrifterna användas?

Alla bilder i bildstödet Ät bra! går att skriva ut. När bilderna skrivs ut kommer de ut som informationsblad innehållande information och logotyp, så att man vet var bladet kommer från. Dessa infoblad får du dela ut till hur många du vill, både till patienter och andra. Dessa blad går även att skriva ut som PDF om du väljer det i stället för skrivaren på din dator. PDF-bladen kan du sedan maila till din klient om du har ett digitalt möte.

Helen
Helén Sahlstrand
Leg. dietist, matfotograf och
grundare av Ät bra!
Jag har arbetat som dietist sedan 2005. Jag har främst arbetat med livsstilsförändringar och insåg tidigt att bilder gjorde det enklare för mina klienter att förstå budskapet om kost och hälsa.

Då utbudet av bra bilder, för oss dietister, var begränsat började jag själv fota näringsberäknade, pedagogiska matbilder till mig och mina kollegor. Tio år senare föddes idén om bildstödet Ät bra!

Min största drivkraft är att göra människor mer matmedvetna. Bilder är då ett fantastiskt bra redskap, som de allra flesta förstår och kan ta till sig. För mig är det också viktigt att visa att bra hälsosam mat ser god och tilltalande ut.
'